10 små funktionella vackra hus i världen

Arkitektur i alla dess former är intressant tycker jag. Något som det talas ofta om är brist på bostäder. Men det går att bygga små hus, som ändå är funktionella så att säga. Se bara på den videon jag delar ovan. Där är det en massa små hus, som är både vackra och funktionella!

3 Jun 2020