Hur lång tid tar det att byta ett tak?

Under 2020 genomfördes ganska många renoveringar och en av de vanligaste formerna av renovering är att fixa taket på sitt hus. Men hur lång tid tar det att byta tak? Och vad kostar det egentligen? Det beror på en flera olika faktorer och även om vi inte kan ge en exakt siffra så kan vi ger dig både en tidsram och total kostnad mellan tumme och pekfinger. 

Typ av tak

Är det miljöbygg med grästak eller en lättare konstruktion med plåttak som ska bytas? Eller är det gamla takpannor av tegel? Detta är saker som spelar ganska stor roll både tidsmässigt och vad det gäller kostnaden. Ett plåttak går snabbast, och är ett ekonomiskt bra val - och har den fördelen att det är i princip underhållsfritt de första 25 åren. 

Det första du måste göra är alltså att bestämma om du vill ha plåt, tegel, betong eller sedumtak. Det är också viktigt att ta med i beräkningen om det är ett vanligt sadeltak, om det finns burspråk eller om taket är brutet till exempel. 

Kolla konstruktionen

Vid ett takbyte, eller renovering av taket, så är det bra att samtidigt kolla hur det ser ut under pannor eller plåt. Det kan finnas fuktskador, och det kan också vara äldre standard som har något sämre bärighet. Det krävs då att man åtgärdar detta vilket blir en extra kostnad. 

Pris och tid när konstruktionen är frisk

Räknar vi på vad det kostar, och hur lång tid det tar, med en stomme som är helt frisk och inga oväntade kostnader uppstår så får vi fram följande. 

  • Betongpannor: 85 - 125 kronor per kvm
  • Tegelpannor: 150 - 300 kronor per kvm
  • Plåttak: cirka 150 kronor per kvm (inklusive kondensskydd)

Lägg sedan till kostnader för läkt och kondensskydd och diverse plåtarbeten som krävs. När det gäller tidsåtgång är det svårare att beräkna men ett byggföretag som specialiserat sig på takbyte kan utöfra det på 2 - 3 dagar om inget oförutsett inträffar. Du kan givetvis utföra takbytet på egen hand, men glöm inte att tänka på säkerheten. 

21 Dec 2020