Ibland finns det behov av sanering

Ett hus kan drabbas av både det ena och det andra. Det kan vara fukt, mögel, asbest, brand, ja, en massa olika. Alla dessa saker kan kräva att du behöver en sanering Täby. En del saneringsjobb är möjliga att göra på egen hand, medan andra är bra att låta proffs göra. Allt handlar om vad det är som ska saneras.

Har du drabbats av mögel?

Något som är ganska vanligt att ett hus kan drabbas av, det är mögelangrepp. Då kan det vara bra att göra en mögelsanering. Dock räcker det inte bara med det. Det är ett måste att ta reda på varför det möglar. Ofta kan det bero på att det är allt för fuktigt. Då måste detta åtgärdas, annars kommer möglet tillbaka även om du sanerat bort det. 

Behöver du sanera asbest?

Asbest är  ett samlingsnamn för sex olika mineraler som sedan delas in i tre olika kategorier. Det är vit, brun och blå asbest.  I sig är detta ett bra material, men problem kan uppstå eftersom att det består av fibrer som är för små för att se med blotta ögat. Dessa släpps ut i luften när man till exempel river materialet eller om en brand skulle inträffa i bostaden.  Att andas in detta är inte bra för hälsan. Om man har ett hus med asbest är det bra att göra en sanering av detta. 

Det allra bästa att göra när det handlar om att sanera, det är att ta in proffs som gör det så att det blir gjort på rätt sätt. 

17 Dec 2020