Saker att tänka på då du anlitar en elektriker

Om du ska göra någon form av elinstallation i Göteborg, så måste du anlita en behörig elektriker. Ofta anlitas de i samband med en ombyggnad eller tillbyggnad av bostaden, eller när man bygger helt nytt. När det gäller att dra elledningar och göra elinstallation så måste de göras av en elektriker i Göteborg som är behörig. Du som privatperson får inte göra vad som helst med el nämligen. Det du kan göra på egen hand är bland annat att byta elkopplare och anslutningsdon för högst 400 V och 16 A. Du får även ändra en fast anslutning som hör till ljusarmaturer i torra och brandsäkra miljöer. 

Att tänka på innan du anlitar en elektriker

När du ska anlita en elektriker, ta inte första bäst abara. Det är bra att kolla upp de du tänker anlita om de har bra referenser samt rätt kvalifikationer. Det måste finnas behöriga elinstallatörer som utför jobbet. Behörigheten är personlig men elektrikern kan även visa upp certifikat som säkerställer informationen. Se sedan till att skriva ett avtal om vad det är som ska göras och vad det får kosta. 

Besiktning och dokumentation är även det viktiga aspekter att tänka på när du anlitar en elektriker. Du bör kolla upp hur det ser ut kring  firmans rutiner för dokumentation av arbetet ser ut och hur den slutgiltiga kontrollen eller besiktningen fungerar. Kolla även av så att det ingår i tjänsten eller om du måste betala extra för det. Ibland kan en extern part behövas tas in.

29 Oct 2020