Viktigt att vara olycksfallsförsäkrad

Det är idag viktigt att ha flera olika sorters försäkringar, det för att skydda dig själv, dina barn, ditt hem, dina djur, din bil och så vidare. En bra försäkring att ha är en så kallad olycksfallsförsäkring. Du kan jämföra olika alternativ på Crediwizz.com. En olycksfallsförsäkring gör att du kan ersätttas om det är så att du råkar ut för en olycksfallsskada. Du kan teckna en sådan på egen hand, men det kan även vara så att du omfattas av någon gruppolycksfallsförsäkring genom till exempel ditt arbete. Du kan få ersättning från flera olycksfallsförsäkringar för samma skada.

Du kan få ersättning för olycksfallsskada

Du kan alltså få ersättning via din försäkring om du råkar ut för en olycksfallsskada. Försäkringbolag definierar detta som en kroppsskada efter en plötslig, oförutsedd och yttre händelse. En olycksfallsförsäkring är också viktig att ha om en skada du drabbas av blir bestående. Då finns det möjlighet till invaliditetsersättning.

Vad försäkringen innehåller beror så klart på vilket bolag och vad för slags försäkring du valt att teckna. Det kan bland annat vara ersättning om du till exempel:

  • får kostnader i samband med vård
  • får ett ärr efter en skada
  • ett benbrott, då kan ett engångsbelopp betalas ut
  • avlider på grund av olycksfallet
  • får en bestående fysisk eller psykisk skada (medicinsk invaliditet)
    inte kan arbeta och arbetsoförmågan är bestående (ekonomisk invaliditet).

Ersättningarna baseras bland annat på vilket försäkringsbelopp du valt. Beloppet sänks i de flesta försäkringar ju äldre du blir.

Ingår du i en gruppförsäkring?

Utöver om du själv tecknat en olycksfallsförsäkring kan du även omfattas av en gruppolycksfallsförsäkring. Gruppförsäkringar är försäkringar där en gruppföreträdare, till exempel en arbetsgivare, kommit överens om ett gruppavtal med försäkringsbolaget. Du kan tillhöra gruppen genom till exempel din anställning. 

30 Jan 2021